• Zwroty i reklamacje

1. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej, na adres: Małgorzata Kunachowicz, ul. Akacjowa 4A/115, 62-003 Suchy Las;

- poczty elektronicznej na adres: kontakt@naturalion.pl

Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się w pkt. 13 Regulaminu


2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Więcej szczegółów można znaleźć w pkt. 14 Regulaminu


3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej, na adres: Małgorzata Kunachowicz, ul. Akacjowa 4A/115, 62-003 Suchy Las;

- poczty elektronicznej na adres: kontakt@naturalion.pl

Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w pkt. 11 Regulaminu